Wat is Kyudo

Kyudo (‘de weg van de boog’) is traditioneel Japans boogschieten. Deze kunst onderscheidt zich op verschillende manieren van westers boogschieten, om te beginnen in de vorm en techniek. De Japanse boog is lang en asymmetrisch. Hierdoor moet de boog ver open worden getrokken. Dit maakt het mogelijk dat het lichaam bij het trekken in balans blijft en resulteert in een esthetisch bevredigende vorm, met de schutter in het centrum van de boog.

Het schieten heeft bovendien een ceremoniële vorm. De bewegingen voor en na het schieten (het betreden van de dojo, het oplopen naar de schietlijn, het weglopen na het schieten) zijn daarmee niet minder belangrijk dan het schieten zelf. Er ligt grote nadruk op het belang om alle bewegingen, inclusief de bewegingen van het schieten (verdeeld in acht fasen, de hassetsu), met aandacht uit te voeren. Kyudo heeft daarmee een meditatief karakter, en het verband met zen is vaak gelegd.

Kyudo is een budo, ‘martial art’. In beide Japanse woorden herkennen we het element do, wat ‘weg’ betekent. Dit geeft al aan dat deze discipline niet louter gericht is op technische ontwikkeling, maar ook een ethische en spirituele dimensie kent. Dit aspect is belichaamd in het concept rei, ‘correct gedrag’, ‘etiquette’, wat tot uiting komt in onder andere respect voor de omgeving, de medeleerling, de leraar, de dojo, en voor de praktijk van het schieten zelf. In de filosofie van het kyudo is de ontwikkeling van de juiste innerlijke intentie voorwaarde voor het correcte schieten.

De spirituele dimensie van kyudo heeft zijn oorsprong in de bijzondere relatie met de boog die in Japan al in oude tijden bestond. Het respect voor de boog als meer dan een werktuig om mee te jagen of oorlog mee te voeren blijkt al uit het feit dat de bijzondere, ‘onpraktische’ vorm van de boog zo lang is behouden. Dit hangt samen met de esthetische waarden die aan de boog werden gehecht, evenals de rituele betekenis ervan. Dit is gerelateerd aan de wereldvisie van het Shintoïsme, waarin alles wordt gezien als bezield met leven – ook zaken die wij slechts als gebruiksvoorwerpen zouden beschouwen.

De ethische dimensie van de boog is verder uitgediept met de introductie van het Confucianisme uit China in de Japanse hofcultuur. De nadruk op deugdzaamheid en ritueel handelen vertaalde zich goed in de praktijk van het ceremoniële schieten. Aan de andere kant heeft ook de harde praktijk van de oorlogvoering haar sporen nagelaten via de Code van de Krijger (bushido), die op zijn beurt weer vorm kreeg onder invloed van het (zen)boeddhisme. Hierbij denken we aan de nadruk op het ontwikkelen van mentale onverstoorbaarheid, evenals de waarde van loyaliteit (aan een landheer of aan de grootmeester van een school). Toen de invoer van westers wapentuig in Japan de boog voor de oorlogvoering overbodig maakte, kregen deze spirituele en ethische dimensies nog meer de overhand.


Het moderne kyudo kenmerkt zich door een bepaalde democratisering, in die zin dat de kunstvorm niet meer gereserveerd is voor een bepaalde klasse in de Japanse samenleving maar toegankelijk is voor iedereen over de hele wereld die haar wil beoefenen. Ook is er een gestandaardiseerde stijl, ontwikkeld door de Zen Nihon Kyudo Renmei (de Japanse bond). De ware betekenis van kyudo is echter nog steeds gelegen in de spirituele en ethische dimensie. Het hoogste doel in kyudo is de realisatie van drie kernwaarden: shin (de waarheid van het schieten), zen (goedheid), en bi (schoonheid). Wanneer de schutter zich richt op persoonlijke ontwikkeling boven persoonlijk succes kan hij echt in harmonie zijn met de mensen om hem heen, in een geest zonder conflict (fuso).


Het hoogste doel bij het beoefenen van Kyudo
Het doel van het beoefenen van Kyudo is het volgen van de weg van de Boog, dit betekent: het zoeken naar de juistheid in jezelf. Japan is omgeven door zeeën, heeft veel bergen en snelle stromingen in de vele rivieren. De Japanners leefden in gesloten gemeenschappen. De Japanners leefden met hoge mate van zelfcontrole in een gesloten sociaal systeem. Alles voor het handhaven van de harmonie in de gemeenschap en het ontwikkelen van de Ethiek en Moraal. Budo is de weg van Martial Arts en tegelijkertijd een manier van leven. Vooral Kyudo is één vorm van Budo. De klasse van Samurai was hoogste in de maatschappij en alleen zij waren gemachtigd om zwaarden in het dagelijkse leven te dragen. Dit vereiste van de Samurai een hoge mate van zelfcontrole, zij hadden een voorbeeldfunctie in de gemeenschap.

Andere personen kunnen wij bedriegen maar voor onszelf kennen wij altijd de waarheid, zelfreflectie is belangrijk om dit te onderkennen en ons gedrag te corrigeren daar waar nodig. Bij het beoefenen van Kyudo is reflectie van ons gedrag met betrekking tot het hoogste doel in Kyudo belangrijk.
Het hoogste doel is opgebouwd uit drie delen:
Shin: Waarheid
Zen: Goedheid (ethiek en moraal)
Bi:     Schoonheid

Shin
Shin betekent de correcte uitvoering van Sha en de correcte houding bij het beoefenen van Kyudo. Wanneer wij op de juiste wijze Sha ten uitvoer brengen en hierbij de correcte houding laten zien, zal de pijl strak naar het doel vliegen en het doel raken. Het doel wordt echter vaak geraakt als er geen sprake is van een juiste uitvoering van Sha of het etaleren van een correcte houding. Dit maakt eens te meer duidelijk hoe moeilijk Kyudo is. Wat bedoel ik nu precies met de juiste wijze van Sha en de correcte houding?

Wij willen ons karakter vormen en Kyudo op de correcte wijze beoefenen, daarom wordt gezegd: Kyudo is de weg van de Boog en een manier van leven. Wij moeten altijd op zoek zijn naar de waarheid in ons zelf, en zoeken naar de waarheid tijdens de uitvoering van Sha. Bij de hoogste kwaliteit van schieten ontstaat eenwording met de Kosmos. Dit is de beschrijving van waarheid en oprechte Sha.

Het vertrouwen in de uitvoering van Sha moet groot zijn. Tsurune heeft een helder en transparant geluid, in Japan noemen we dit Sae. Zeker in het raken, kunnen we de ware Sha erkennen, Tsurune, weergalmt de waarheid in werkelijkheid. Dit is de manier van Kyudo waarbij we de waarheid nastreven, stap voor stap. 

Sae, maakt de juistheid van Sha en de correcte uitvoering van Sha zichtbaar. In Sha werken we aan de goede relatie tussen onze geest en vaardigheden. Speciaal is het effect in Hanare, in Hanare is het geluid van de pees licht en scherp, dit kan worden gerealiseerd als de geest en vaardigheden in harmonie zijn. Om dit te bereiken moeten we onvoorwaardelijk werken aan onze houding tijdens de uitvoering van Sha, en mogen we geen concessies doen aan de techniek van Sha, met als doel het raken van de Mato. Streef altijd na om op correcte wijze the schieten.
Tsurune ontstaat bij het correcte werken van de Oshite Tenouchi in Hanare. Daarom moeten wij met aandacht werken aan een correcte Tenouchi, dit verzekert tevens de beste werking van de boog. Het beheersen van een correcte Tenouchi is zeer moeilijk. Ik denk dat tot derde dan de basis voldoende is, van derde dan tot vijfde dan zal de Tenouchi in detail bestudeerd moeten worden, en daarna correct in uitvoering gebracht. Er zijn twee soorten Tenouchi; de Tenouchi van de linkerhand (Oshite Tenouchi) en de Tenouchi van de rechterhand (Mete Tenouchi). Zij zijn zeer belangrijke bij het realiseren van het hoogste niveau van Hanare. 

Belangrijk is ook de sterkte van de pees in relatie tot de sterkte van de boog, de dikte en vorm van de Nigiri moet zijn aangepast aan de vorm van je Tenouchi, en het gewicht van de pijlen moet in juiste verhouding zijn met de kracht van de boog. 
Wij moeten aandacht hebben voor alle aspecten van het schieten. Bij een goede samenwerking van alle aspecten in harmonie ontstaat de perfecte Tsurune.

Zen
Zen staat voor goedheid(de ethiek en moraal). Ethiek in Kyudo is het onderwerp van Rei, en Harmonie in Sha & Taihai. Confusius zegt; de uitvoering van Rei moet zichtbaar zijn tijdens het lopen, achterwaarts lopen, keren tijdens het lopen en draaien in Taihai. 

Confucianisme zet de schutter in een belangrijke positie. Het was een selectie onderdeel bij het selecteren van gemeenteambtenaren, dit omdat een schutter karakter en houding zichtbaar maakte dat rechtvaardigheid nastreefde. Het is zelfde in de Moderne tijd, wij moeten kritisch zijn naar ons zelf en oog hebben voor de ethiek in het leven. We hechten groot belang aan harmonie in de samenleving en harmonie bij het beoefenen van Kyudo. Om deze reden geef ik de voorkeur aan Budo-Kyudo, waar oog is voor de ethische waarde in het leven. 

Wij moeten elkaar leren kennen, samenwerken, zoeken naar harmonie, aandacht hebben voor anderen bij het beoefenen van Kyudo, en we moeten aandacht hebben voor het verkrijgen van een vreedzame geest. Het nastreven van Budo-Kyudo vereist dagelijkse training volgens deze belangrijke uitgangspunten. We oefenen Taihai en Sha en om te leven met aandacht en harmonie. De Moderne tijd brengt met zich mee dat er minder aandacht is voor ethiek, daarom moeten wij het belang van ethiek in Kyudo onderkennen en terugbrengen als belangrijk aandachtspunt in het leven.

Bij het beoefenen van Kyudo leren we de Ethiek en de Moraal in de sociale en menselijke relatie, en het geeft het belang aan van Rei in Sha en Taihai. Het vindt zijn oorsprong in de consideratie voor anderen. Het is een zeer belangrijk doel bij het beoefenen van Kyudo en het is gebaseerd op de ware Bushido-geest.

Bi
Alle soorten van Budo en Japanse Kunsten plaatsen schoonheid aan als het hoogste doel. Wat is de Schoonheid bij de Kunst in Kyudo?  De bovengenoemde waarheid in Kyudo is de schoonheid van de ethiek in Kyudo. Sharei wat de concrete vertegenwoordiging is van de Waarheid en de Ethiek, is ook schoonheid. De vorm van de Japanse Boog op zich is al zeer mooi, De vorm en expressie van de schutter in Taihai toont harmonie en het ritme van de bewegingen ondersteunt met de juiste ademhaling geeft de betekenis van Kunst en Schoonheid weer. De Japanse Boog is omgeven met mystiek en wordt gebruikt voor de godsdienstige ceremonie bijvoorbeeld; Meigen  - Hikime. De Japanse boog is niet alleen een werktuig om een pijl mee af te schieten. De Japanner geeft een heilige betekenis aan de vorm van de boog. Mede om deze reden wordt de boog nooit op de vloer gelegd, behalve bij de uitvoering van een speciale Sharei. De Japanse boog heeft een bijzonder mooie vorm als zij volledig is getrokken, de verschillende contouren van de boog en de plaats van het handvat zijn de basis voor deze vorm. De techniek van het schieten is duidelijk anders dan de techniek die bij het Westerse schieten wordt gebruikt. Juiste dosering van kracht, waarbij het van belang is dat de boog niet wordt overtrokken, bepalen de vorm waarbij het silhouet van de boog mooi en natuurlijk van vorm is. 

Ervaren Kyudo-beoefenaren laten alle overbodige bewegingen in Taihai en Sha bij het schieten achterwege, het resultaat hiervan doet de uitvoering van het schot eruitzien als simpel. Het resultaat wordt in de Japanse cultuur uitgedrukt als Wabi en Sabi, dit is een belangrijke expressie in de Japanse cultuur en traditionele kunsten.

Ik heb het hoogste doel in Kyudo beschreven. Elke student moet erg hard training om dit doel na te streven, niet elke student zal in staat zijn dit doel te bereiken. Dit doel is zeker niet in een korte periode te bereiken. Ik zelf (Matsui Sensei) train 42 jaar, en kan het hoogste niveau dat ik heb bereikt niet in elke training laten zien. Wel oefen ik pijl na pijl met het hoogste doel in mijn gedachte`

Het trainingsproces is zeer belangrijk en bepalend voor de vorming van het karakter van de schutter. We moeten bij elke training letten op de juiste intentie bij de uitvoering van Sha, Sha zet het oordeel van ons leven voort.
Er wordt het gezegd "Sha het Leven" en "Sha is het Sociale Leven" . 


.