Wat doet de Kyudo Federatie Holland

Historie
Kyudo Federatie Holland (KFH) is opgericht in juni 2018 in Vijfhuizen door de Wekker sensei Kyoshi Roku-Dan, Fredriksz sensei Renshi Roku-Dan en Felix van der Linden Ni-Dan. De KFH is de vereniging van en voor leden die Kyudo beoefenen in Nederland.

History
Kyudo Federation Holland (KFH) was founded in June 2018 in Vijfhuizen by the Wekker sensei Kyoshi Roku-Dan, Fredriksz sensei Renshi Roku-Dan and Felix van der Linden Ni-Dan. The KFH is the association of and for members who practice Kyudo in the Netherlands.


Organisatie
Het bestuur houdt zich bezig met het bevorderen van alle Kyudo activiteiten in Nederland. Het doel van de vereniging is het beoefenen en het bevorderen van het Traditioneel Japans boogschieten. De KFH is verbonden met Japan door de ANKF erkende en gecertificeerde sensei. Het kyudo in Nederland wordt beoefend in een aantal dojo die zijn verenigd in de Kyudo Federatie Holland (K.F.H.). De leraren van de KFH trainen in Japan onder leiding van Japanse Sensei in de Tokufukai Renmei. Tevens zorgt de KFH voor centrale trainingen, wedstrijden, examens, demonstraties en overige evenementen.


Organization
The board is involved in promoting all Kyudo activities in the Netherlands. The aim of the association is to practice and promote traditional Japanese archery. Kyudo in the Netherlands is practiced in a number of dojo united in the Kyudo Federation Holland (K.F.H.). The teachers of the KFH practice in Japan under the guidance of Japanese Sensei in the Tokufukai Renmei. The KFH also provides central training, competitions, exams, demonstrations, and other events.


Bestuur/Board
Voorzitter Shidoiinkai: Hans de Wekker sensei
Voorzitter:                  Felix van der Linden
Secretariaat:               Katya Polhaupessy
Penningmeester:         Maroeska van der Veen 


Gecertificeerde ANKF leraren/Certified ANKF teachers


Hans de Wekker sensei - links
Kyoshi Roku-Dan en Voorzitter Shidoiinkai

Jimmy Fredriksz sensei - rechts
Renshi Roku-Dan

Onderscheidingen

De Wekker sensei heeft de "Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays" ontvangen als erkenning voor zijn belangrijke bijdrage aan de Japanse cultuur in Nederland waaronder het Traditioneel Japans boogschieten en voor zijn vriendschappelijke relaties tussen Japan en Nederland. De Wekker sensei heeft de onderscheiding ontvangen tijdens een speciale ceremonie op 12 juni 2018. Deze ceremonie werd gehouden in de residentie van de Japanse ambassadeur. Tijdens de plechtigheid hield ambassadeur Inomata een felicitatiespeech en droeg de onderscheiding op aan de heer de Wekker.

Awards
De Wekker sensei has received the "Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays" in recognition of his important contribution to Japanese culture in the Netherlands, including Traditional Japanese archery and for his friendly relations between Japan and the Netherlands. De Wekker sensei received the award during a special ceremony on 12 June 2018. This ceremony was held in the residence of the Japanese ambassador. During the ceremony, Ambassador Inomata gave a congratulatory speech and dedicated the award to Mr. de Wekker.

In mei 2019 heeft de Wekker sensei het ‘Certificate of Commendation’ met de erkenning en waardering gekregen van de ANKF voor zijn inzet voor het promoten van Kyudo in Nederland en Europa. De Wekker sensei draagt Kyudo met volle overtuiging en veel enthousiasme uit. De All Nippon Kyudo Federation (ANKF) werd in 1949 opgericht met als doel Kyudo te promoten en te ontwikkelen. De ANKF is al 70 jaar actief in Japan en het buitenland. In 2006 speelde de ANKF een centrale rol bij de oprichting van de Internationale Kyudo Federatie (IKYF) en zijn 28 landen waaronder Japan gelieerd. De KFH is blij met de Wekker sensei en met zijn lesgeven aan al onze leden.

In May 2019, Wekker sensei received the "Certificate of Communication" with the recognition and appreciation of the ANKF for its commitment to promoting Kyudo in the Netherlands and Europe. De Wekker sensei carries Kyudo with full conviction and enthusiasm. The All Nippon Kyudo Federation (ANKF) was founded in 1949 with the aim of promoting and developing Kyudo. The ANKF has been active in Japan and abroad for 70 years. In 2006, the ANKF played a central role in the establishment of the International Kyudo Federation (IKYF) and its 28 countries including Japan. The KFH is happy with the Wekker sensei and with its teaching to all our members.


.